Toegangskaarten Laten Drukken

 Voor het opmaken van een nieuw ontwerp en drukproef berekenen wij additioneel € 10,- voorbereidingskosten. In het meer dan 850 jaar oude Peeldorp Lierop heeft het gemengd toegangskaarten laten drukken koor met meerstemmige liederen de vaste en toegangskaarten laten drukken wisselende gezangen tijdens de H. U geeft de door u gewenste tekst, al dan niet met logo, op en Etipost regelt de rest.     Erelid Jan van de Ven met muzikaal eerbetoon begraven   Niet allen met woorden, maar vooral met veel koorzang heeft mannenkoor A Capella afscheid genomen van zijn gewaardeerd musicus Jan van de Ven. Deze viering begint om half tien in de kerk van de Paulusparochie aan de Kerkweijerstraat te Someren. De organisatie van dit uitstapje was in handen van mannenkoor A Capella, die er helemaal in geslaagd was om onze zuiderlingen een gevarieerd en  een klankvolle dag aan te bieden. De veelheid aan nieuwe opgehaalde boeken en platen wordt voor een aantrekkelijke toegangskaarten laten drukken prijs aangeboden. Na een korte wandeling door het dorp schoof het gezelschap aan de gedekte tafels van het Jagershuis, waar Gabiel en Ad voor een goed verzorgde lunch hadden gezorgd.   In het openingswoord van voorzitter Harrie van der Sanden schetste hij in vogelvlucht het verenigingsjaar 2013, met het meest in het oogspringende muzikale evenement het Koepelconcert, dat begeleid werd door dirigent Marion, organist Rob en Jannie, alsmede een aantal gastmusici Jacob, Iris en Nico.

toegangskaarten laten drukken

Toegangskaarten Laten Drukken

Na de middag staat een omvangrijk cultureel programma te wachten. Het koor toont ook zijn grote betrokkenheid bij de (kerkelijke) vieringen, waardoor het koor veelvuldig uitgenodigd wordt in zorgcentra of parochies. Een leuke woordspeling, die pastoor J. In de schaduw van de Koepelkerk had zich een veertigtal personen verzameld voor de landelijke fietstocht naar het buurtschap Achterbroek. Na een rondrit door gehuchten, buurtschappen en natuurschoon bereikte de groep weer het Peeldorp Lierop. Het diamanten bestaansfeest van het Lieropse koorgezelschap maakt hier deel van uit, alsmede het organiseren van een aantal open repetitieavonden. Met spontane woorden plaatste hij zijn collega Klaas, echtgenote Zwaantje en de onderneming in het zonnetje. Een mooie gelegenheid om dan in te stromen bij Nellie van Oosterhout aan de Van toegangskaarten laten drukken Dongenstraat in Lierop. Een waar stukje Lieroppromotie, waar de gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Het resultaat was leuke karikaturen op papier met een sprekend  onderschrift voor de gasten. Het bruidspaar dankte het koor voor de voortreffelijke gezangen en nodigde het koor uit voor een aangeklede borrel. Het Ceciliafeest wordt gevierd op zaterdag 24 november om 20. Eucharistieviering op in de Koepelkerk.  Verder maakten de aanwezigen een gezellig praatje en een drankje en een hapje maakte de middag helemaal compleet voor de genodigden.

Toegangskaarten Laten Drukken

De laatste decennia wordt het koor meerdere keren per jaar uitgenodigd voor het geven van concerten bij bevriende zusterverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen waaronder verpleeg en/of zorgcentra. De aanvang van de jaarvergadering is vastgesteld om 20. Hierna volgde een non-stop programma van een aantal Lieropse culturele verenigingen.   Om aan haar laatste wens tegemoet te komen, heeft het gezin aan mannenkoor A Capella gevraagd om de uitvaartplechtigheden muzikaal op te luisteren. Op de beurs treft u kinderboeken, strips, (streek)romans, studieboeken en sportboeken, alsmede veel vrijetijds- en wetenschapsboeken aan. Samen met de genodigden werd met volle borst een lang zullen zij leven gezongen.   Onder een grote belangstelling en betrokkenheid van de leden heeft mannenkoor A Capella zijn algemene vergadering gehouden.   Het aanbod exclusieve materialen en kleding is weer bijzonder groot te noemen. Onder leiding van de dirigent Marion van Eijk wordt er enthousiast gewerkt om in het jaar 2006 naast de reguliere evenementen een prachtig programma ten gehore te brengen. Grenzeloos zingen sloot hier goed bij aan. Deze materialen zijn onder te verdelen in papier/karton en kunststoffen. Vermeldenswaardig is ook de Gildenmis van componist Henk Habraken, die door hem is bewerkt voor een uitvoering a capella.

Ondanks zijn ziekte bleef hij tot het laatst zijn interesse tonen in het koor. Bijvoorbeeld: notitieblokjes menukaarten bierviltjes placemats cadeaubonnen waardebonnen Bestel entreekaarten / loten »Product beschrijving De bedrukte stickers op rol zijn te bestellen met een permanente hechting of een afneembare kwaliteit (non-permanent). van de Ven vinden plaats op dinsdag 28 januari om half elf in de kerk van de Heilige Naam Jezus te Lierop. Zij was ook een van de pioniers tot de oprichting van de scouting te Lierop. toegangskaarten laten drukken Dit houdt in: telen, verwerken en distribueren van kwalitatieve, verwerkbare en houdbare bladgroenten. Sleufetiketten worden gebruikt in de tuinbouw als labels aan de stammen van planten en bomen.   Een rondleiding en rijtour door deze multiculturele stad gaven een interessant beeld.     Vrijdag 19 oktober 2012:   Muzikaal zwerven door de Peel     Het jaarlijkse uitstapje naar Zuidoost-Brabant op zondag 7 november is bij het gezelschap van het gemengd koor Sint Martinus uit Neer bijzonder goed in de smaak gevallen. En het gezellig ingerichte terras  zorgt voor een extra sfeervolle middag op de vlooienmarkt van A Capella. Met een welverdiend en hartelijk applaus werd het geheel onderstreept.     Met een muzikale groet,   Mannenkoor A Capella   Jo Dat, secretaris     Maandag 8 oktober toegangskaarten laten drukken 2012:     Felicitaties bij kroonjaar   Op zaterdag 22 september heeft mannenkoor A Capella een serenade gebracht bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bedrijf KWB in Beek en Donk, waarvan bassist Klaas Wubs de directie voert.

  Naast de vaste- en wisselende gezangen uit de Missa  Quarta van C. Eucharistieviering van elf uur opgeluisterd. Jaspers , Op 9, zal er ook volkszang uitgevoerd worden. Op latere leeftijd reed hij met buurman Jack Gubbels mee. Voor het gezelschap was het een hernieuwde kennismaking toegangskaarten laten drukken met het buitengebied, waar men nu diverse moderne ondernemingen aantreft, terwijl de boerderijen in de dorpskernen nu een recreatieve of woonfunctie hebben gekregen. Aan het einde van de excursie werd aan de gastvrouw Saskia van Nuenen een veldboeket overhandigd als dank voor de ontvangst op het boerenerf. Volop herinneringen uit vroegere tijden. Het bestuur ging voortvarend aan de slag.     Vrijdag 17 augustus 2012:   De vakantie karweitjes hebben weer plaats gemaakt voor het bijwonen van de reguliere repetities op de maandagavond   Het eerste repetitiebezoek kende bijna een honderd procent opkomst. Kinderen legden een eigengemaakte herdenkingsteken neer bij de kruisjes toegangskaarten laten drukken van de overledenen. Veel aandacht gaat  samen met dirigent Marion van Eijk uit naar het opluisteren van de gildemis bij gelegenheid van de gildedag van Sint Antonius Abt, de herdenking van de 70-jarige bevrijding van Lierop, de organisatie van het eigen concert en de open repetitieavonden.

Huldiging Aan het begin van de avond was allereerst de aandacht gericht op het robijnen lidmaatschap van Frits van der Schouw. Bij dit monument werd even stil gestaan om gezamenlijk de slachtoffers te herdenken, die waar ook ter wereld gevochten hebben voor onze vrijheid en daarbij op jeugdige leeftijd hun leven verloren. Enkele vormen van toepassing zijn cliplabels in de voedselindustrie, toegangskaarten voor evenementen, kledingkaartjes, steeketiketten in de tuinbouw en kratkaarten voor de fruitteelt.     Maandag 20 april 2009:   Kroonjaar voor Frans van der Zanden   In het meer dan 825- jaar oude Peeldorp Lierop vierde voormalige inwoner Frans van der Zanden met zijn naaste familieleden en vrienden zijn kroonjaar. Natuurlijk ontbreken een hartig hapje en een toegangskaarten laten drukken drankje niet op deze levendige dag. Met een anekdote uit zijn dagelijkse leven besloot Piet zijn felicitaties namens het koorgezelschap. Dankwoorden waren er ook te beluisteren voor Frans en Nellie voor hun medewerking aan de nevenactiviteiten van het koor. Voor zijn belangenloze inzet en zijn verdiensten voor de toegangskaarten laten drukken samenleving heeft musicus Jan van de Ven tijdens het Dorpsfeest Lierop 825 de legpenning van Lierop 825 jaar oud ontvangen. Ook de vele vrijwilligers werden in deze dank betrokken.

Etipost toegangskaarten op maat zijn verkrijgbaar met- en zonder controlestrook. Vanuit Hersel fietste hij op de maandagavond, wanneer er geen vergadering was van de Kleindiersportvereniging, naar de repetities. Meer weten?Wilt u meer weten over ons, onze historie, onze mensen, vacatures en digitaal aanleveren? Kijk dan hier! Stempelkaarten drukken gaat snel en is in de meeste gevallen dezelfde dag nog klaar! Nieuwsgierig naar de kwaliteit? Vraag naar een gratis drukproef. Deze gevarieerde avond werd met veel samenzang en onder het genot van hartige hapjes gevierd.     Ontstaan   LIEROP - Mannenkoor A Capella is opgericht in de herfst van 1966. Het gastkoor zal de zondagviering van tien uur met meerstemmige gezangen opluisteren.          Bestuur   Het bestuur wordt gevormd door: Voorzitter:  Harrie van der Sanden, telefoon 06 5317 7931 Secretaris-penningmeester: Jo Dat, Somerscamp 4, 5721 LT Asten, telefoon 06 5050 3823 Leden: Harrie Gubbels, Piet van Oosterhout en Kees Verstappen   Muzikale leiding Dirigent: Marion van Eijk  .     Maandag 7 december 2009:   Mannenkoor A Capella huldigt jubilarissen     Tijdens het Cecileafeest van mannenkoor A Capella is uitgebreid aandacht geschonken voor het veertig jaar lidmaatschap van een aantal jubilarissen. Deze interessante dag werd besloten met een meergangen diner. een koorgezelschap van bijna dertig zangers, dat wekelijks met veel plezier en genoegen repeteert en op gepaste wijze een klankvol optreden verzorgt.

In de toegangskaarten laten drukken nacht van vrijdag 7 op 8 oktober 1966 vond dat fatale ongeluk tussen de Rips en Milheeze plaats. Tussen alle muzikale klanken stroopte Richard Viguurs, als vagebond, de mouwen op en  baande zich een weg door het illustere gezelschap, op zoek toegangskaarten laten drukken naar poseurs. Deze loten worden eenzijdig in fullcolor afgedrukt op hoge kwaliteit 100grs papier, voorzien van 2 perforatielijnen en 2 nummers op elke gewenste positie. Met een ruiker bloemen werd het geheel onderstreept door de voorzitter. Aan de genodigden en koorleden met partner wordt een muzikaal en cultureel programma aangeboden. Het jaar waarin 63 echtparen, waarvan er acht hun 60-jarig huwelijk vierden, elkaar toegangskaarten laten drukken het ja-woord beloofden. "De manier waarop we met elkaar communiceren, privé en zakelijk, verandert. De eerste jaren beperkte het koor zich, onder leiding van dirigent Jan van de Ven, alleen tot het zingen in de koepelkerk van het oude Peeldorp Lierop. 00 uur in zaal Nellie van Oosterhout.     Vrijdag 2 november 2012:   De boeken- en platenbeurs van mannenkoor A Capella vindt plaats op zondag 11 november om 10. Vanaf de oprichtingsdatum van 12 oktober 1966 tot 1995 is Jan van de Ven dirigent geweest van mannenkoor A Capella.

    Muzikale Jan van de Ven overleden   Op weg naar zijn 81e verjaardag is Jan van de Ven na een kort ziekbed toch nog vrij plotseling overleden op donderdagochtend 23 januari.       Maandag 5 toegangskaarten laten drukken november 2012:   Allerzielenviering   Afgelopen zondag werd het feest van alle zielen (Allerzielen) gevierd. Bij de bestuursverkiezingen is aftredend en herkiesbaar Jo Dat. Het bestuurt evalueert met de leden het verenigingsjaar 2009 en bespreekt het jaarprogramma 2010. Het muzikale trio, Kees Verstappen, Klaas van Nuland en Willie Donkers tekende voor de muziekkeuze.   Zelfs in het buitenland heeft het koor in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. Burgemeester Veltman sprak hierna namens de gemeente Someren zijn gelukwensen uit aan de genodigden. Door het intieme binnenplein heerst hier een ware oase van rust, te midden van alle drukte van de omliggende winkelstraten. 30 uur in gemeenschapshuis De Vurherd aan de Offermansstraat te Lierop. In de Koepelkerk te Lierop vond op zaterdag 29 december om 11. Het bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid en gaf nieuwe impulsen aan voor het jaarprogramma 2010.  Stickers op rolAlle bovestaande voorbeelden geven aan wat voor mogelijkheden er zijn met stickers op rol! Stickers op rol laten drukkenIkwilstickers.

Tot op de dag van vandaag is het koor een veel gevraagd koorgezelschap bij (uitwisselings)concerten toegangskaarten laten drukken of bij culturele evenementen. Solist Frank van Gastel luisterde verder met zijn trompet de viering op.   Het programma omvatte een   bedrijfspresentatie met een bezichtiging van het moderne tuinbouwbedrijf Van Groentenkwekerij Adrie van den Einden. Jouw vereniging, waar je warempel met velen zeer trots op bent geweest en gebleven. Bestel etiketten op rolLekker blijven plakken met een handzame rol vol met jouw stickers? Laat dan stickers op rol bedrukken; ideaal als promotiemateriaal of als etiketten op je pakketten!. Vol trots dankte Klaas Wubs het koor voor de muzikale hulde. Op verzoek van kapelaan Stultiens zou op die dag een aantal Lieropse mannen vergaderen over de oprichting van een muziekgezelschap ter opluistering van missen in de koepelkerk. Verder dankte hij onder het aanbieden van een ruiker bloemen de grote betrokkenheid van hen bij het mannenkoor. Voor dit jaar zijn weer diverse nieuwe muzikale uitvoeringen geprogrammeerd. De heer Ger Gielen dankte voorzitter Harrie van der Sanden voor deze schitterende en goedverzorgde dag en sloot af met de kernwoorden tot ziens in Neer bij een volgende gelegenheid.

In een gemoedelijke sfeer werd van gedachten gewisseld over maatschappelijke en eigentijdse vraagstukken. Op het gebied van pop- en wereldse muziek en koorliederen, een groot arsenaal aan Nederlands-, Engels-, Frans- en Duitstalige liederen. In een open dialoog vertelde ondernemer Adrie van den Einden over het ontstaan van een vollegrondsgroente teeltbedrijf naar een ruim honderd hectare grote kweekbedrijf met een milieu-vriendelijk  bedrijf, dat in 2003 al landelijk werd uitgeroepen tot de beste agrarische onderneming van het jaar.      Maandag 8 oktober 2012:   Lierop, herfst 2012   Ereleden, commissarissen, leden, dirigent en partner,   Beste genodigde,   Mannenkoor A Capella nodigt u van harte uit voor het traditionele   Sint Cecilia feest   op zaterdag 24 november. Dat garanderen toegangskaarten laten drukken we zwart-op-wit!Blanco etikettenEen blanco etiket is een etiket zonder enige vorm van bedrukking. Zowel het roodbont als het zwartbont vee laat zich nu gemiddeld drie per dag melken door een robot. Green Specialties Holland wil marktleider zijn in full-service supplying. De inkomsten en de uitgaven toegangskaarten laten drukken weer goed in evenwicht weten te houden, dit dankzij de grote zelfwerkzaamheid van de leden bij de diverse evenementen. In de Allerzielenviering worden alle gelovige zielen van de gestorvenen herdacht.

Voor de levende en overleden leden wordt ter hunner intentie een Heilige Mis opgedragen. De vergadering wenste hem een spoedig herstel toe. Mannenkoor A Capella wil  graag zijn dankbaarheid tonen aan zijn huisgenoten voor de geboden gastvrijheid en voor hun bemoedigende woordjes of een helpende hand. Tevens geldt voor kaartjes en tags dat zij op dezelfde manier zijn af te werken als etiketten, op rol, op vel, gevouwen, toegangskaarten laten drukken met perforatie, gelakt en gelamineerd. Na zijn verhuizing naar Someren is hij nog een tijd door zijn collega zangers uit Someren opgehaald. Ook tijdens het koffieuurtje werden nog vele vragen gesteld over de gemiddelde melkproductie, eiwit- en vetgehalte en het kalven van de koe. Na de eerste lus van vijf kilometers wordt het gezelschap ontvangen toegangskaarten laten drukken door een hobbyist in kleindieren en vogels. Samen met Pastoor van de Heuvel uit Someren, die een auto gekregen had van zijn toegangskaarten laten drukken parochianen t. Met sierlijke bewegingen hanteerde hij zijn penselen.  Ga naar deze pagina voor het controleren van uw document Hulp nodig? Start een Direct Chat met de Klantenservice > Daarom bestel je bij ons! Enter Media gelooft in kwaliteit, snelheid én gemakWij zijn al meer dan 25 jaar uitgever van nieuwskranten, software oplossingen, grafische vormgeving en drukwerk.

(alleen beschikbaar in offset)Wilt u uw logo op stickers laten drukken? Dan is Business Stickers uw partner. De kleding, voor jong en oud en in alle maten, wordt overzichtelijk uitgehangen in rekken, waardoor de koopjesjager hier snel zijn keuze kan doen. In eigen woorden werd door vrijwilligers het ontstaan van de Daf, alsmede een aantal anekdotes uit de geschiedenis, haarfijn verteld. Fijne kerstdagen en tot Oudjaar om 18. Het bestuur heeft ook aandacht geschonken aan het naderende gouden bestaansfeest van mannenkoor A Capella. Een aantal lievelingsnummers werden met veel toegangskaarten laten drukken smaak uitgezongen, waarna Piet van Oosterhout de loftrompetter stak over deze veelzijdigheidman Kees Verstappen. Aandacht was er ook voor erelid en oud- dirigent  Jan van de Ven, die momenteel ernstig ziek is. Ongetwijfeld zullen er nog wel een aantal uitnodigingen volgen toegangskaarten laten drukken voor een gastoptreden. Jan van de Ven was oprichter en dirigent van mannenkoor A Capella. Kaartjes en tags onderscheiden zich van etiketten doordat zij geproduceerd worden om onbelijmde toegangskaarten laten drukken materialen. Alleen dan kan men spreken over een geweldig feest met een bijzonder kroonjaar. Het theaterprogramma werd onderbroken, voor de huldiging van voorzitter en zanger Harrie van der Sanden, die een kroonjaar te vieren had.

Ondanks soms een veel te vroeg heengaan van een geliefd persoon. Zaterdag 25 augustus brengt het koor een serenade bij een van zijn leden, die een kroonjaar te vieren heeft. Naast de vaste agendapunten zal secretaris-penningmeester Jo Dat een terugblik geven op het jaarprogramma 2012, een toelichting op het financieel verslag en tenslotte de begroting 2013. Na het neerleggen van zijn functie als dirigent, heeft hij bijna vijf jaren als koorzanger zijn partijtjes meegezongen. De uitvaartplechtigheden van de heer J. 00 uur luistert A Capella in de Koepelkerk de huwelijksviering op van het echtpaar Wubs- van der Haas.   Huldiging Een ander hoogtepunt van deze culturele avond was ongetwijfeld de huldiging van de jubilarissen, die met veel enthousiasme A Capella veertig jaar hebben uitgedragen. Het Lierops mannenkoor bereidt zich nu voor op een kroon jaar. In alle rust werd een overheerlijk meergangendiner uitgeserveerd, dat iedereen goed deed smaken. zijn 50 jarig priesterfeest, kwamen zij terug van de toegangskaarten laten drukken installatie van de toenmalige kapelaan uit Someren-Heide, die in Ledeacker ingewijd werd als pastoor. Aan het einde van het optreden nam Riek de regie over en dankte allen allerhartelijkst voor dit muzikale intermezzo, waarna zij iedereen persoonlijk de hand schudde bij het naar huis gaan.

Ook bij de steeds terugkerende evenementen wisten zij en later met hun partner en kinderen, ieder vanuit zijn eigen specialisme, anderen te bekoren bij de uitvoeringen van het jaarprogramma. Met welgemeende en overwogen woordkeuze werd de gedecoreerde dank uitgebracht voor zijn inzet en betrokkenheid.     Donderdag 27 februari 2014:   Koormuziek begeleiden Nel Verberne-Aarts naar haar laatste rustplaats   De uitvaartplechtigheden van mevrouw toegangskaarten laten drukken Nel Verberne-Aarts zijn door vele familieleden en dorpsgenoten bijgewoond. Dankwoorden zijn er uitgebracht aan Kees Verstappen, die vanaf 2002 onafgebroken deel uit heeft gemaakt heeft van het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is Kees Verstappen. Een perfecte afsluiting van een erg levendige en muzikale dag. Jubilaris dankt het gezelschap en nodigde het gezelschap uit voor een aangeklede borrel op.   Bij mannenkoor A Capella heeft de vereniging Antoon van den Broek leren kennen als een eenvoudig persoon, die een brede belangstelling toonde in de alledaagse dingen. De vele muzikale en goedverzorgde optredens in de regio, alsmede het concert tijdens de internationale Floriade in Venlo, de concertreis naar Amsterdam, de rouw- en trouwvieringen in de Koepelkerk en de daarbij behorende resultaten werden zeer overzichtelijk weergegeven door secretaris-penningmeester Jo Dat. Zwirs uitsprak aan het einde van de dagmis met Kerstmis.

In Helmond werd het EDAH museum, waar een van de grondlegers van het museum, de heer De Wit, de rondleiding verzorgde. In die periode heeft Frits diverse functies bekleed. Voor meer informatie over kaartjes en tags kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Op een inventieve manier hebben ook de koorgezelschappen onder leiding van Marion van Eijk en Trudy Isbouts en de ensembles Willie Donkers, Klaas van Nuland, Jan Bartels en Theo van Brussel tijdens deze sfeervolle verlichte en ingerichte zaal hun kerstgevoelens tot uitdrukking kunnen brengen. En Kees zijn vervanger, Henk Nijeboer, werd uitgenodigd om aan de bestuurstafel zitting te nemen. Mannenkoor A Capella, een eigentijds koor met veel ambities, op weg naar het gouden bestaansfeest in 2016. Gids Huub van den Eikhof verzorgde nog een interessante rondleiding in de Koepelkerk. Zij leidt het koor sinds 1995 met veel succes. Het jaarprogramma kreeg evenals de andere verslagen de goedkeuring van de vergadering.     Zaterdag 12 januari 2013:   Algemene vergadering   van mannenkoor A Capella zal worden gehouden op maandagavond 21 januari.   Met dankbare en muzikale herinneringen aan een gerespecteerd mens neemt mannenkoor A Capella tijdens de uitvaartplechtigheden afscheid van zijn gewaardeerd commissaris Antoon van den Broek.

We komen altijd tot een passende oplossing!Let op! Voor alle producten die wij voor u op maat vervaardigen, geldt een minimaal orderbedrag van € 150,-. Etipost heeft 7 kleuren materiaal ter beschikking. De stichting Koepelconcert heeft mannenkoor  A Capella benaderd voor het Koepelconcert van vrijdag 1 november 2013. Na een lus van twee kilometer fietsen, worden de deelnemers gastvrij ontvangen voor een (bedrijfs)bezichtiging bij Green Specialties Holland.  Al vlug werd door het koorgezelschap A Capella medewerking verleend aan diverse locale en regionale muzikale evenementen. Pastoor van de Heuvel vroeg of Antoon hem wilde vergezellen op de terugweg, dan was hij niet alleen. Het tweede gedeelte van de avond, de informele bbc- avond, vangt aan om kwart voor negen. Diverse kloostergemeenschappen toonden het beleven van een religieus leven in de huidige tijd. Zij was op zoek naar bouwstenen voor haar artikel over de veranderingen in de kerk en de daarmee gepaard gaande betrokkenheid van de parochianen. De markt is geopend vanaf 11. A Capella telt ontelbare leden en sympathisanten, die het koor een warm hart toedragen en daar mag ook de jubilaris van vanavond onder gerekend worden. Aan het einde van de viering bracht A Capella een hulde en werden de gelukwensen aangeboden aan het prille bruidspaar.

  Tickets bestellen in verschillende formaten  Entreekaarten drukken op verschillende papiersoorten  Laat je kaartjes maken met nummering, afscheurstrook of beideJouw drukwerk ook gewoon op zaterdag in huis. Eucharistie mee te vieren, te luisteren of om mee te zingen. Het koor werd begeleid door organist Rita Janssen en de algemene muzikale leiding was in handen van dirigent Jos Vanhommerig. Vandaag, donderdag 27 februari, hebben velen haar een laatste eer gebracht, als dank voor haar grote passie in het onderwijs en voor haar gezin.   Zie enkele foto's     Zondag 1 juli 2012:   Maandag 2 juli wordt bij mannenkoor A Capella de jaarlijkse landelijke   fietstocht met een excursie   gehouden.   Woensd ag 19 december 2012:   Gisteren hebben enkele vrijwilligers weer een mooie kerststal gebouwd. Uit hun midden werd Jan van de Ven aangewezen tot dirigent, terwijl het (voorlopige) bestuur gevormd werd door voorzitter Harrie van Heugten,  secretaris-penningmeester Sjaak Gubbels en bestuurslid Harrie Maas.     Maandag 8 juni 2009:   Vlooienmarkt en kledingbeurs   Mannenkoor A Capella organiseert op zondag 14 juni zijn traditionele vlooienmarkt en grootse kledingbeurs aan de Van Dongenstraat te Lierop. Voor hen was het een aangename happening om naar het repertoire te luisteren. Op een stijlvolle wijze heeft het koor met veel elan deze viering opgeluisterd.

  Een twaalftal zangers gaf zich op: Sjaak Gubbels, Wim van Asten, Martien de Groot, Albert Hendrikx, Harrie van Heugten, Martien van Heugten, Piet Jacobs, Antoon van Lierop, Harrie Maas, Doris van de Ven, Frits van de Ven en Jan van de Ven. Opvallend was dat de vereniging het ook aangedurfd heeft om dagelijkse belevenissen uit het menselijke leven eens nader uit te laten belichten door geestelijk verzorgen Betty Morel. Na de oprichting is het koor, in de afgelopen jaren, uitgegroeid tot een gewaardeerd vocaal gezelschap Al vlug werd door het koorgezelschap A Capella  onder leiding van dirigent Jan van de Ven medewerking verleend aan diverse locale en regionale evenementen. Het kroonjaar van de jubilarissen kreeg extra glans door de toekenning van het bijzondere ereteken van de vereniging en opgespeld door hun echtgenoten. .